Chat with us, powered by LiveChat
.System Terminowych PłatnościAktualnościFirmy czekają na pieniądze 2 miesiące i 25 dni
Aktualności
18/09/2016
Firmy czekają na pieniądze 2 miesiące i 25 dni
Z najnowszej edycji wspólnego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że przeciętny okres przeterminowania należności w trzecim kwartale 2016 roku spadł z równych 3 miesięcy do 2 miesięcy i 25 dni. To wynik o ponad miesiąc krótszy od długookresowej średniej, a także drugi rekordowy kwartał z rzędu.

Niestety, to już koniec dobrych wiadomości płynących z najnowszego badania KRD BIG i KPF. Gorzej niż w przypadku raportu za drugi kwartał wypadł między innymi udział przeterminowanych należności w portfelach firm, który w ciągu trzech miesięcy wzrósł z 20,8 do 21 procent. W tym przypadku warto jednak podkreślić, że jest to wciąż znakomity wynik, drugi najlepszy rezultat w ośmioletniej historii badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

Tego samego nie można natomiast powiedzieć o wskaźnikach obrazujących skalę problemów firm z regulowaniem zobowiązań przez ich klientów - zarówno jeśli chodzi o ocenę bieżącej sytuacji, jak i prognozy na kolejne miesiące. Odsetek przedsiębiorców, którzy sygnalizują rosnące kłopoty z terminowymi płatnościami od kontrahentów wzrósł z 13,7 do 17,5 procent, a udział firm prognozujących takie problemy w najbliższej przyszłości skoczył w górę z 17,8 do 25,8 procent.

System Terminowych Płatności FairPay.pl to skuteczny sposób na skrócenie oczekiwania na płatności. Jak pokazują badania, klienci objeci monitoringiem faktur w 75% płacą do 7. dnia po terminie.